In conformitate cu legile: Legea Nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si Legea nr. 109/2007 (actualizata) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice puteti solicita Primariei Comunei Golesti Documente produse de catre noi folosind formularul de mai jos.

Daca doriti sa faceti cererea de documente pe alta cale  o puteti face catre:

Inspector principal Primaria Comunei Golesti Calciu Daniela
Adresa: Comuna Golești,Str. Cotești Nr. 2 COD 627150
Tel: 0237212989, 0337401638
Email: office@comunagolesti-vrancea.ro

Consilieri ai Comunei Golesti

Functionari Publici

1. Hotararile cu caracter normativ emise de Consiliul Local Golești si actele pregatitoare
2. Dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul Comunei Golești si actele pregatitoare
3. Corespondenta cu autoritatile administratiei publice locale
4. Corespondenta cu Institutia Prefectului – Judetul Vrancea
5. Corespondenta cu institutiile publice deconcentrate ale ministerelor in teritoriu
6. Corespondenta cu autoritati, organisme sau institutii din alte tari
7. Procese-verbale, informari, avize ale comisiilor de specialitate
8. Darea de seama contabila trimestriala
9. PUG, PUZ, PUD avizate de Consiliul Local Golești;
10. Autorizatii de construire si documente pregatitoare
11. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Golești;
12. Declaratii de avere ale salariatilor aparatului propriu si consilierilor locali
13. Declaratii de interese ale salariatilor aparatului propriu si consilierilor locali
14. Lucrari referitoare la procesele civile si de contencios
15. Lucrari privind asistenta tehnica si juridica acordata la cerere primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali
16. Lucrari privind coordonarea actiunilor de interes local
17. Contracte de prestari servicii sau executie lucrari incheiate cu persoane fizice sau juridice
18. Planul anual de achizitii publice Documente privind achizitii publice
19. Rapoarte privind stadiul implementarii de catre Comuna Golești a diverselor proiecte cofinantate din fondurile comunitare sau ale altor institutii finantatoare externe
20. Studii, prognoze, programe

1. Hotararile cu caracter normativ emise de Consiliul Local si actele pregatitoare
2. Dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul Comunei si actele pregatitoare
3. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local
4. Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
5. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat
6. Contul anual de executie bugetara
7. Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-sociala a comunei
8. Documente si informatii privind incheierea si indeplinirea prevederilor inscrise in parteneriatele de prietenie si colaborare incheiate cu autoritati ale administratiei publice din strainatate, organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali
9. Documente privind organizarea si derularea actiunilor prilejuite de evenimente deosebite din viata si istoria poporului roman, de aniversare a unor personalitati sau cu ocazia vizitelor efectuate in comună de delegatii din tara si strainatate
10. Documente privind incheierea de protocoale de colaborare si asociere cu consiliile locale, cu institutiile publice judetene si cu agenti economici din tara
11. Documente privind manifestarile cultural-artistice organizate
12. Inventarul bunurilor aflate in domeniul public si privat al comunei
13. Informari privind stadiul realizarii investitiilor proprii
14. Centralizarea si evaluarea pagubelor produse de calamitati
15. Planul anual de achizitii publice
16. Documentatiile pentru organizarea procedurilor de achizitii publice
17. Rezultatul procedurilor pentru achizitii de bunuri, servicii si lucrari
18. Harti cuprinzand planuri urbanistice
19. Incadrarea drumurilor din comună
20. Documente privind starea drumurilor comunale
21. Rapoarte anuale de activitate ale primarului , viceprimarului si consilierilor locali
22. Procese-verbale ale sedintelor Consiliului Local
23. Programe de lucrari pe surse de finantare
24. Documente si informatii utilizate la elaborarea P.U.G. dupa aprobarea acestuia
25. Documente privind concursurile organizate de Comuna
26. Declaratii de avere, de interese pentru functionarii publici si pentru consilierii locali