Conducerea COMUNEI GOLEȘTI

Primar Alexandru ZAR


Viceprimar Vasile BOSTĂNARU

Secretar general al comunei Liliana CIOCÎRLAN