accesibility
PDF Imprimare Email
 pdf button  Poiect Buget 2020
 pdf button  Lista investitii la 24.07.2019
 pdf button  Buget local rectificat la 24.07.2019
 pdf button  Plati restante la 30.06.2019
 pdf button  Situatia activelor si datoriilor la 30.06.2019
 pdf button  Venituri la 30.06.2019
 pdf button  Cheltuieli la 30.06.2019
 pdf button  Venituri, cheltuieli si excente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale
 pdf button  Lista investitii in curs la 30.06.2019
 pdf button  Balanta sintetica la 30.0.6.2019
 pdf button  Bilant la 30.06.2019
 pdf button  Administratia locala - Finantare integrala din buget - Venituri la 31.03.2019
 pdf button  Situatia activelore di datoriilor la 31.03.2019
 pdf button  Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2019
 pdf button  Plati restante si arierate la 31.03.2019
 pdf button  Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2019
 pdf button  Bilant la 31.03.2019
 pdf button  Balanta sintetica la 31.03.2019
 pdf button  Lista investitii in curs la 31.03.2019
 pdf button  Lista obiectivelor de investitii 19.04.2019
 pdf button  Balanta sintetica la 30.09.2018
 pdf button  Lista investitii in curs la 30.09.2018
 pdf button  Situatia activelor si datoriilor la 30.09.2018
 pdf button  Contul de executie la 30.09.2018
 pdf button  Bilant la 30.09.2018
 pdf button  Balanta sintetica la 30.06.2018
 pdf button  Lista investitii in curs la 30.06.2018
 pdf button  Situatia activelor si datoriilor la 30.06.2018
 pdf button  Contul de executie la 30.06.2018
 pdf button  Balanta sintetica la 31.03.2018
 pdf button  Lista investitii in curs la 31.03.2018
 pdf button  Situatia platilor restante si arieratelor la 31.03.2018
 pdf button  Situatia activelor si datoriilor la 31.03.2018
 pdf button  Contul de executie la 31.03.2018
 pdf button  Lista investitii buget local 2018
 pdf button  Bugetul local initial 2018
 pdf button  Bilant la 31.12.2017
 pdf button  Balanta sintetica la 31.12.2017
 pdf button  Situatia platilor restante si a arieratelor la 31.12.2017
 pdf button  Contul de executie la 31.12.2017
 pdf button  Situatia investitiilor in curs la 31.12.2017
 pdf button  Situatia activelor si datoriilor la 31.12.2017
 pdf button  Venituri si cheltuieli la 31.12.2017
 pdf button  Proiect buget 2018
 pdf button  Anunt buget local 2018
 pdf button  Balanta sintetica la 30.09.2017
 pdf button  Executia bugetului local la 30.09.2017
 pdf button  Contul de executie la 30.09.2017
 pdf button  Situatia platilor restante si a arieratelor la 30.09.2017
 pdf button  Situatia activelor si datoriilor la 30.09.2017
 pdf button  Investitii in curs la 30.09.2017
 pdf button  Situa?ia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017
 pdf button  Situa?ia FEN la 30.09.2017
 pdf button  Situa?ia veniturilor si cheltuielilor la 30.09.2017
 pdf button  Balanta sintetica la 30.06.2017
 pdf button  Executia bugetului local la 30.06.2017
 pdf button  Contul de executie la 30.06.2017
 pdf button  Situtatia arieratelor 30.06.2017
 pdf button  Situatia activelor si datoriilor la 30.06.2017
 pdf button  Investitii in curs la 31.03.2017
 pdf button  Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2017
 pdf button  Situatia FEN la 30.06.2017
 pdf button  Registrul de evidenta a datoriei public elocale
 pdf button  Balanta sintetica la 31.03.2017
 pdf button  Executia bugetului local la 31.03.2017
 pdf button  Contul de executie la 31.03.2017
 pdf button  Situtatia arieratelor 31.03.2017
 pdf button  Situatia activelor si datoriilor la 31.03.2017
 pdf button  Investitii in curs la 31.03.2017
 pdf button  Bilant la 31.12.2016
 pdf button  Balanta sintetica la 31.12.2016
 pdf button  Executia bugetului local la 31.12.2016
 pdf button  Contul de executie la 31.12.2016
 pdf button  Situatia activelor si datoriilor la 31.12.2016
 pdf button  Patrimoniu la 31.12.2016
 pdf button  Investitii in curs la 31.12.2016
 pdf button Balanta sintetica la 30.09.2016
 pdf button Executia bugetului locla la 30.09.2016
 pdf button Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2016
 pdf button Lista investitiilor in curs la 30.09.2016
 pdf button Situatia platilor restante si arieratelor la 30.09.2016
 pdf button Contul de executie - venituri 30.09.2016
 pdf button Situatia activelor si datoriiilor la 30.09.2016
 pdf button Contul de executie 30.06.2016
 pdf button Situatia activelor si datoriiilor 30.06.2016
 pdf button Situtatia arieratelor 30.06.2016
 pdf button Situtatia fluxurilor de trezorerie 30.06.2016
 pdf button Balanta 30.06.2016
 pdf button Contul de executie 31.03.2016
 pdf button Lista investitii 31.03.2016
 pdf button Balanta 31.03.2016
 pdf button Bilant la 31.12.2015 
 pdf button Balanta sintetica la 31.12.2015
 pdf button Contul de executie buget - cheltuieli la 31.12.2015
 pdf button Contul de executie buget - venituri la 31.12.2015
 pdf button Contul de executie credite - cheltuieli la 31.12.2015
 pdf button Situatia flucxurilor de trezorerie la 31.12.2015
 pdf button Situatia arieratelor bugetului local la 31.12.2015
 pdf button Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016
 pdf button Proiect de buget local 2016
 pdf button Venituri si cheltuieli la 30.09.2015
 pdf button Situatia platilor restante la 30.09.2015
 pdf button Situatia activelo si datoriilor la 30.09.2015
 pdf button Contul de executie la 30.09.2015
 pdf button Balanta cumulata la 30.09.2015
 pdf button Balanta sintetica la 30.09.2015
 pdf button  Bugetul rectificat la 25.08.2015
 pdf button  Registrul de evidenta a datoriei publice
 pdf button  Bugetul rectificat la 05.06.2015
 pdf button Registrul de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale Golesti
 pdf button Bilant 30.06.2015
 pdf button Balanta sintetica 30.06.2015
 pdf button Contul de executie 30.06.2015
 pdf button Contul de reezultat patrimonial 30.06.2015
 pdf button Lista investitiilor in curs 30.06.2015
 pdf button Sinteza plati restante si arierate 30.06.2015
 pdf button Situatia activelor si datoriilor 30.06.2015
 pdf button Sistuatia fluxurilor de trezorerie 30.06.2015
 pdf button Indicatori executie buget 2015
 pdf button Lista obiective investitii 2015
 pdf button  Dare de seama Trim I 2015
 pdf button Buget 2015
 pdf button  Registrul de evidenta a datoriei publice locale
 pdf button  Proiect buget 2015
 pdf button Anunt proiect buget 2015
 pdf button Proiect buget 2014 
 pdf button  Anunt proiect buget 2014 
 
Copyright © 2021 Comuna Golesti Vrancea. Toate drepturile rezervate.