accesibility
PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 25 Noiembrie 2016 11:16

 

 

sipoca

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la termenele pentru plata impozitului pe clădiri şi teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie a fiecărui an,

pentru a evita aglomerările de la sediul primarie ,aglomerări care pot genera răspândirea COVID-19,
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare din 18.03.2020 se prorogă termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se va primi în continuare bonificaţia de 10% stabilită prin Hotărârea Consilului Local nr. 77/201

 

Modelul declaratiei pe proprie raspundere referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei gospodariei conform ordonantei militare nr 2 din 21 03 2020

 

Anunţ intenţie realizare investiţie

 

Comuna GOLEŞTI, judeţul VRANCEA are în vedere realizarea investiţiei - Construire parcare şi împrejmuire grădiniţa cu progra prelungit

 

Romania, Judetul Vrancea, Comuna Goleşti, Nr. 266 din 16.01.2020

A N U N T

Privind aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de buget local al comunei Goleşti , judetul Vrancea , pentru anul 2020 persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre până la data de 05.02.2020,orele 12,00, la sediul primăriei comunei Goleşti, judeţul Vrancea .

Primar, Zar Alexandru

 
 
 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

PRIMARIA COMUNEI GOLESTI, titular al proiectului “REABILITARE STRAZI, COMUNA GOLESTI, JUDETUL VRANCEA”, anunţăpublicul interesatasupra luării deciziei etapei deîncadrare decătre Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectului “REABILITARE STRAZI, COMUNA GOLESTI, JUDETUL VRANCEA” propus a fi amplasat în comuna GOLESTI, sat Golesti – str. NARCISELOR, str. MATEI BASARAB, jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu nr.2, în zilele de luni-joi , intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 9.00-14,00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea.(22.10.2019)

 
 

ANUNT PUBLIC

A.P.M.Vrancea si   :     UAT GOLESTI  din  com. Golesti, sat Golesti, str. Cotesti, nr. 2, jud. Vrancea, anunta publicul interesat asupra deciziei de incadrare a   PLANUL URBANISTIC  ZONAL  - ,,  Atragere teren in intravilan in zona bazei sportive comuna Golesti, judetul Vrancea” amplasat în  extravilanul com. Golesti, T 12, P 76, 77, jud. Vrancea, in procedura de adoptare fara evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se vor primi in scris, sub semnătura si cu date de identificare la sediul A.P.M.Vrancea , de luni pana joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00 , in termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului (22.10.2019)
 
 
ANUNŢ  PUBLIC


  PRIMARIA COMUNEI GOLESTI, titulara al planului PLAN URBANISTIC ZONAL – Atragere teren in intravilan in zona bazei sportive, cu amplasamentul în extravilanul Comunei Golesti, T12, parcele 76, 77, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea obţinerii avizului de mediu.

  Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str.  Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea şi la sediul şi la sediul titularului, din Comuna Golesti, str. Cotesti nr 2, zilnic, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

  Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Vrancea în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

 

09.08.2019 Proces verbal cu rezultatele finale pentru concursul de Inspector asistent

08.08.2019 Tabel afisare rezultate proba Interviu concurs Inspector asistent

05.08.2019 Tabel afisare proba scrisa concurs Inspector asistent

26.07.2019 Rezultate interviu Inspector II

26.07.2019 Rezultate interviu Sef SVSU

26.07.2019 tabel afisare selectionarea dosarelor

23.07.2019 rezultate proba scrisă Inspector II

23.07.2019 rezultate proba scrisă Sef SVSU

19.07.2019 proces-verbal selecție dosare Sef SVSU

19.07.2019 proces-verbal selectie dosare inspector II

 

Anunţ intenţie realizare investiţie

Comuna GOLEŞTI, judeţul VRANCEA are în vedere realizarea investiţiei - Execuţie lucrare "Modernizarea sistemului de colectare a apelor meteorice in comuna Goleşti, judeţul Vrancea" 

Comuna GOLEŞTI, judeţul VRANCEA are în vedere realizarea investiţiei - Execuţie lucrare "Modernizarea sistem de colectare a apelor meteorice strada Pionieri si strada Teiului, comuna Goleşti, judeţul Vrancea" - (str. Pionieri si Teiului- etapa a II-a)"

 

02.07.2019 - Anunt concurs Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta și a postului contractual de inspector II în cadrul compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Golești judetul Vrancea.

 

02.07.2019 - Anunt concurs inspector, grad profesional asistent–în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Golești,judeţul Vrancea–Compartiment contabilitate, financiar, buget

04.07.2019 - Bibliografie inspector asistent

  

Strategia anuală de achiziții 2019

 

   Programul instituției

Luni - Joi       08.00 - 16.30

Vineri             08.00 - 14.00Ultima actualizare în Miercuri, 25 Martie 2020 11:53
 
Copyright © 2020 Comuna Golesti Vrancea. Toate drepturile rezervate.